Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Novinky 2020

 • Finanční správa upozorňuje na změnu XML schématu CbCR

  Podání Oznámení CbCR přes portál EPO ve staré verzi XML schématu CbCR (verze 1.0.1) bude možné pouze do 12. 1. 2021. Ve druhé polovině ledna 2021 bude na portálu EPO umožněno podání Oznámení CbCR v nové verzi XML schématu CbCR (verze 2.0). Nová verze XML schématu CbCR se v rámci výměny informací bude používat od 1. 2. 2021.

 • Aktuální informace k oznamovací povinnosti dle DAC6

  K transpozici směrnice 2018/822/EU (tzv. směrnice DAC6 rozšiřující automatickou výměnu informací pro daňové účely o informace o tzv. oznamovaných přeshraničních uspořádáních) do českého právního řádu, sdělujeme následující:

 • Aktuální informace k oznamovací povinnosti dle DAC6

  K transpozici směrnice 2018/822/EU (tzv. směrnice DAC6 rozšiřující automatickou výměnu informací pro daňové účely o informace o tzv. oznamovaných přeshraničních uspořádáních) do českého právního řádu, sdělujeme následující:

 • Aktuální informace k výměně informací dle DAC6

  K transpozici směrnice 2018/822/EU (tzv. směrnice DAC6 rozšiřující automatickou výměnu informací pro daňové účely o informace o tzv. oznamovaných přeshraničních uspořádáních) do českého právního řádu, sdělujeme následující:

 • Informace o vzniku nové oznamovací povinnosti od 1. 7. 2020 ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat (tzv. DAC6)

  V souvislosti s implementací směrnice Rady 2018/822/EU, kterou se mění směrnice Rady 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (tzv. DAC6), do zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se od 1. 7. 2020 zavádí nový druh povinné automatické výměny informací o přeshraničních uspořádáních, která se mají oznamovat povinnými osobami v rámci členských států Evropské unie.

Aplikační služby