Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Novinky 2019

  • Upozornění na změnu DIČ u některých plátců DPH v Nizozemsku

    Upozorňujeme, že ke dni 1. 1. 2020 vstupují v platnost nová DIČ některých nizozemských osob registrovaných k dani. Doporučujeme proto plátcům, kteří uzavírají obchody v Nizozemsku, aby si ověřili, zda platnost současného DIČ jejich obchodního partnera nekončí 31. 12. 2019.

  • Zástupci České republiky a Německa v rámci pracovní skupiny poprvé jednali o praktickém provádění přímé přeshraniční výměny informací v oblasti DPH

    V souvislosti s posilující vzájemnou spoluprací v boji proti podvodům na dani z přidané hodnoty (DPH) proběhlo první společné jednání pracovní skupiny složené ze zástupců České republiky a Německa (Sasko a Bavorsko). Za účasti zástupce Ministerstva financí ČR a Ministerstva financí DE pracovní skupina jednala o praktickém provádění přímé přeshraniční výměny informací v oblasti DPH, která byla podepsána mezi Českou republikou a Německem v první polovině letošního roku.

  • Česká republika a Německo posilují vzájemnou spolupráci v boji proti podvodům na DPH

    Česká republika uzavřela dohodu s Německem týkající se přímé přeshraniční výměny informací v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH). Na základě této dohody si bude Finanční správa ČR moci s kolegy z Německa efektivněji vyměňovat informace o přeshraničních transakcích, u nichž je podezření z podvodu na DPH, a také obecně posílit spolupráci při správě DPH mezi úřady z Česka, Bavorska a Saska. Výměna informací bude probíhat mezi pracovišti finanční správy, která se nacházejí blízko hranic.

Aplikační služby