Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Novinky 2015

  • Návrh změn ve FATCA xml schématu pro oznamování v roce 2017 za kalendářní rok 2016

  • Schválení hodnotící zprávy České republiky v rámci Peer review Globálního fóra OECD

    Česká republika zakončila druhou fázi hodnocení - tzv. Peer review, které je prováděno v návaznosti na mandát Globálního Fóra (GF) OECD pro transparentnost a výměnu informací. Každý členský stát GF v rámci tohoto hodnocení podléhá prověření souladu legislativního rámce (fáze 1) a jeho aplikace (fáze 2) se standardy OECD pro výměnu informací a transparentnost v daňové oblasti.
  • Evropský soudní dvůr vydal rozhodnutí o sazbách DPH na e-knihy

    Na základě rozsudku Evropského soudního dvora (ESD) ze dne 5. 3. 2015 v kauze uplatnění snížené sazby DPH na e-knihy ve Francii a Lucembursku (pro Francii na hodnotu 5,5 % a 3 % pro Lucembursko), ve kterém soud vyjádřil souhlas se stanoviskem Evropské komise, že Francie a Lucembursko neplní své povinnosti, které jim ukládá směrnice o DPH 2006/112/ES, ruší Lucembursko k 1. 5. 2015 super sníženou sazbu na e-knihy. Francie prozatím nestanovila datum nápravy jejich sazby na e-knihy.
  • FATCA - úvodní informace

    V roce 2010, v rámci boje proti daňovým únikům a za účelem zjištění a zmapování příjmů amerických osob v zahraničí, přijaly Spojené státy americké zákon Foreign Account Tax Compliance Act. Tento zákon ukládá finančním institucím oznamovat stanovené informace o těch účtech vedených finanční institucí, kde majitel je americkou osobou ve smyslu tohoto zákona. Finanční instituce budou informace požadované zákonem FATCA oznamovat buď přímo (model Ib) nebo prostřednictvím své státní správy (model Ia).

Aplikační služby