Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Novinky 2013

  • Informace ke vstupu v platnost protokolu ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Nizozemím

    Na základě informací obdržených z ústředí Ministerstva zahraničních věcí ČR se oznamuje, že dne 31. května 2013 vstoupil v platnost Protokol, který upravuje Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (podepsána v Praze dne 4. března 1974, její nedílnou součást tvoří Protokol, který byl podepsán v Praze dne 4. března 1974 a Protokol, který byl podepsán v Praze dne 26. června 1996). Tento další Protokol, který rovněž tvoří nedílnou součást Smlouvy, byl podepsán v Praze dne 15. října 2012 a jeho ustanovení se budou ve vztazích mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím provádět ve vztahu k daňovým rokům a obdobím začínajícím 1. ledna 2014 nebo později. Text Protokolu bude v nejbližší možné době publikován ve Sbírce mezinárodních smluv.

  • Informace Generálního finančního ředitelství k prokázání daňové rezidence u fyzických a právnických osob

    pro účely stanovení srážkové daně dle zákona o daních z příjmů ve znění účinném od 1. 1. 2013

Aplikační služby