Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Novinky 2011

 • Informace o podpisu smlouvy o ZDZ mezi vládou České republiky a vládou Barbadosu

  Na základě informací obdržených z ústředí Ministerstva zahraničních věcí ČR Ministerstvo financí ČR oznamuje, že dne 26. října 2011 byla v Bridgetownu podepsána smlouva mezi Vládou České republiky a Vládou Barbadosu o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.

 • Dohoda mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech

  Zástupci Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí sjednali dne 27. 10. 2011 text dohody o výměně informací v daňových záležitostech s Kajmanskými ostrovy (zkráceně TIEA z anglického Tax Information Exchange Agreement). „Jedná se o významný nástroj v boji proti daňovým únikům s pozitivním dopadem na veřejné rozpočty,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. „Proto je v zájmu České republiky uzavřít co nejvíce podobných dohod.“

 • Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ke směrnici o DPH

  Dne 23. března 2011 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. Nařízení nabývá účinnosti 1. července 2011.

 • Přehled srovnatelnosti a ziskových metod

  Revize Kapitol I-III Směrnice o převodních cenách.
  Ve Finančním zpravodaji č. 7/2010 byly uveřejněny překlady těchto dokumentů OECD.

 • Zpráva o aspektech převodních cen u podnikových restrukturalizací

  Kapitola IX Směrnice o převodních cenách
  Ve Finančním zpravodaji č. 7/2010 byly uveřejněny překlady těchto dokumentů OECD

Aplikační služby