Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Novinky 2010

 • Novela směrnice OECD o převodních cenách

  Dne 22. července 2010 uveřejnila Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) schválenou novelizaci kapitol I – III Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy, stejně tak jako zcela novou kapitolu IX této směrnice, týkající se aspektů převodních cen v procesech restrukturalizace podniků. Novelizace prvních třech kapitol směrnice spočívá zejména v rozpracování aplikace srovnávací analýzy, použití transakčních ziskových metod a dále pak v nové úpravě hierarchie metod stanovení převodních cen. Více informací včetně anglického znění jednotlivých kapitol směrnice lze nalézt na http://www.oecd.org/document/4/0,3343,en_2649_33753_45690500_1_1_1_1,00.html . Česká daňová správa postupně zveřejní překlad výše zmíněných dokumentů.

 • Pokyn D - 334

  FZ č. 6/2010

  AKTUÁLNÍ

  Sdělení k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

 • Pokyn D - 332

  FZ č. 6/2010

  AKTUÁLNÍ

  Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní cen

Aplikační služby