Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Mezinárodní smlouvy o zdanění příjmů z úspor

7. 12. 2005

Právní úprava

Pro splnění cíle Směrnice Rady 2003/48/ES bylo zapotřebí uzavřít dvoustranné mezinárodní smlouvy o zdanění příjmů z úspor se závislými územími Velké Británie a Severního Irska a Nizozemí (Anguilla, Aruba, Britské Panenské ostrovy, Guernsey, Jersey, Kajmanské ostrovy, Montserrat, Nizozemské Antily, Ostrov Man a Turks & Caicos), které upravují režimy zakotvené ve Směrnici. Tyto mezinárodní smlouvy se použijí dle ustanovení § 37 ZDP pro splnění účelu § 38fa. Do data ukončení jejich ratifikace a vyhlášení ve Sbírce mezinárodních smluv budou předběžně aplikovány dle čl. 25 Vídeňské úmluvy o smluvním právu (č. 15/1988 Sb.) a článku 27 Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání a ukončování platnosti mezinárodních smluv vyhlášené usnesením vlády č.131 z 11.2.2004. Text podepsaných mezinárodních smluv je k dispozici níže.

Součástí aplikace Směrnice a tedy i ustanovení § 38fa ZDP jsou Rozhodnutí Rady o podpisu dohod Evropského společenství s třetími zeměmi (Andorra, Lichtenštejnsko, Monako, San Marino a Švýcarsko), kterými se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným Směrnicí. Předmětné dohody jsou pro Českou republiku závazné na základě ustanovení čl. 10 ve vztahu k článku 10a Ústavy ČR.

Vzhledem k tomu, že se terminologie užitá v dokumentech vydávaných a překládaných Evropským společenstvím ne vždy shoduje s pojmy užívanými v právních předpisech České republiky, uvádíme výčet nejdůležitějších rozdílů v terminologii ve zmíněných právních aktech souvisejících s problematikou zdanění příjmů z úspor. Pro účely aplikace Směrnice a příslušných mezinárodních smluv a dohod je třeba dané termíny chápat jako synonyma.

Terminologie používaná v dokumentech EU
a mezinárodních smlouvách:
Terminologie v české právní úpravě:
dohoda smlouva
plátce platební zprostředkovatel
nominální vlastník skutečný vlastník
usazen (o práv. osobě) má sídlo
usazen (o fyzické osobě) má bydliště pro daň. účely
daňový rok zdaňovací období
prohlášení o záměru memorandum o
porozumění
výplata úroků úroková platba
použitelnost Dohody nebo Směrnice účinnost Dohody/ Směrnice
používání Dohody provádění Smlouvy
příjemce skutečný vlastník
zadržení/ zádržné srážková daň / zadržená daň