Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Přehled uzavřených memorand

Memoranda o porozumění upřesňují praktické provádění forem mezinárodní spolupráce, jednak v oblasti tzv. automatické výměny daňových informací mezi příslušnými daňovými správami, kdy se jedná o jednorázové zasílání velkého objemu dat za účelem jejich ověření (automatická výměna informací), dále pak přítomnost daňových úředníků jednoho státu na území státu druhého, provádění tzv. simultánních daňových kontrol, případně přímou spolupráci daňových úředníků příhraničních finančních orgánů.

Přílohy

 • Memorandum o porozumění mezi příslušnými orgány České republiky a Portugalské republiky o vzájemné administrativní pomoci

 • Memorandum o spolupráci v oblasti automatické výměny daňových informací mezi Českou republikou a Austrálií

 • Memorandum o porozumění mezi Českou republikou a Španělským královstvím v oblasti výměny informací pro daňové účely

 • Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České republiky a Daňovým ředitelstvím Slovenské republiky o vzájemné administrativní pomoci v oblasti daní

 • Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti přímých daní uzavřené mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Maďarské republiky

 • Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Estonské republiky v oblasti výměny informací pro daňové účely

 • Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Estonské republiky za účelem provádění simultánních daňových kontrol

 • Memorandum o porozumení mezi Daňovou správou České republiky a Dánským královstvím v oblasti automatické výměny informací pro daňové účely

 • Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České republiky a Švédskou daňovou správou v oblasti výměny informací pro daňové účely

 • Memorandum o vzájemném porozumění mezi Českou republikou a Belgií

 • Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti simultánních daňových kontrol mezi Českou republikou a Kanadou

 • Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Českou republikou a Nizozemím

 • Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Českou republikou a Německem

 • Dodatek k memorandu o vzájemné spolupráci mezi Českou republikou a Německem

 • Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou

 • Memorandum o spolupráci v oblasti automatické výměny daňových informací mezi Českou republikou a Litevskou republikou

 • Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti automatické výměny informací mezi Českou republikou a Kanadou

Aplikační služby