Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Celkový počet čísel jednacích spojených s výměnou informací

20. 2. 2018

Mezinárodní výměna informací je již tradičně velice důležitým nástrojem v boji proti mezinárodním daňovým únikům a Finanční správa České republiky tuto formu mezinárodní spolupráce využívá ve stále větším měřítku.

Výměna informací je uskutečňována především na základě zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní, kterým byla do českého právního řádu implementována Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS, a dále na základě příslušných článků uzavřených smluv o zamezení dvojího zdanění (čl. 26 Modelové smlouvy OECD – Výměna informací).

Mezinárodní výměna informací se tak opírá o tři formy výměny informací: výměnu informací na dožádání, poskytování informací z vlastního podnětu a automatickou (pravidelnou) výměnu informací. Finanční správa ČR plně využívá všechny uvedené formy.

V Grafu je kvantifikována četnost korespondence spojená s výměnou informací na dožádání a z vlastního podnětu. Automatická výměna informací zde není zahrnuta. Při celkovém v podstatě stabilním objemu korespondence však došlo v souvislosti s rozvojem přímé spolupráce mezi pověřenými Finančními úřady v České republice se zemskými daňovými správami v Sasku a v Bavorsku a s vybranými slovenskými daňovými úřady k přesunu části korespondence na tato finanční ředitelství.