Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Evidence

Uživatel režimu mimo EU je povinen vést zvláštní evidenci o plněních uskutečněných v rámci režimu mimo EU. Evidenci je nezbytné uchovávat po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém bylo plnění uskutečněno, a uživatel ji musí poskytnout elektronicky na žádost správce daně.

Obsah této evidence je uveden v čl. 63c odst. 1 prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/2011, ve znění prováděcího nařízení č. 2019/2026 ze dne 21. listopadu 2019.


zpět: úvod OSS

Aplikační služby