Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Základní informace

Režim EU v tuzemsku může využít pouze osoba, která uskutečňuje vybraná plnění povolená pro režim EU a zaregistruje se do tohoto režimu. Režim EU je zaměřen zejména na odvod DPH u přeshraničních plnění v rámci EU. Pouze provozovatel elektronického rozhraní uvádí v režimu EU i vnitrostátní dodání zboží, která usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní.

Režim EU je určen pro:

 • osobu, která má v tuzemsku sídlo
 • osobu, která má v tuzemsku provozovnu, nemá-li na území EU sídlo
 • osoba, která nemá sídlo ani provozovnu na území EU, pokud je zahájeno odeslání nebo přeprava zboží v tuzemsku
 • provozovatele elektronického rozhraní, který usnadňuje dodání zboží se zahájením a ukončením odeslání nebo přepravy zboží v tuzemsku

Pozn. Osoby uvedené v odrážce 1 až 3 mohou být rovněž provozovatelé elektronického rozhraní.

V rámci režimu EU lze přiznávat a odvádět DPH z následujících plnění:

 • Prodej zboží na dálku osobě, pro kterou není pořízení zboží předmětem daně (koncovému spotřebiteli) do jiného členského státu EU (dříve „zasílání zboží“)
 • Poskytnutí služby osobě nepovinné k dani (koncovému spotřebiteli) v jiném členském státu EU
 • Dodání zboží osobě nepovinné k dani v rámci tuzemska, které usnadňuje zahraniční osobě provozovatel elektronického rozhraní (více zde: Informace pro provozovatele elektronického rozhraní)

Na jaká plnění nelze režim EU použít?

 • Plnění mezi osobami povinnými k dani (dodání nebo poskytnutí služby mezi podnikateli – B2B)
 • Poskytnutí služby osobě nepovinné k dani (koncovému spotřebiteli) s místem plnění v tuzemsku
 • Poskytnutí služeb osobě nepovinné k dani osobou, která nemá sídlo ani provozovnu v EU (to patří do režimu mimo EU)
 • Prodej zboží na dálku s místem plnění v tuzemsku (místo plnění je v členském státě zahájení přepravy, tj. nebyl překročen limit 10 000 EUR pro prodej zboží na dálku a poskytnutí služby a ani se prodejce nerozhodl o místu plnění v členském státě ukončení přepravy zboží nebo příjemce služby) – více viz změny pravidel u DPH.
  Příklad: Český e-shop, který je registrován jako plátce v ČR, výjimečně zašle objednané zboží koncovému spotřebiteli na Slovensko, a to v hodnotě 100 EUR. Protože se nejedná o prodej zboží na dálku, kterým by překročil limit 10 000 EUR za kalendářní rok nebo bezprostředně předcházející rok (u něj by byl e-shop povinen dodání zdanit ve státě příjemce zboží a registrovat se tam k DPH, nebo využít režim EU), a protože se e-shop ani nerozhodl dobrovolně, že u každého dodání bude zdaňovat ve státě příjemce zboží (tento postup může být atraktivní pro společnosti, které dodávají do států EU soustavně), považuje se za místo plnění (místo zdanění) Česká republika, odkud bylo zboží odesláno. E-shop uvede prodej zboží na dálku do standardního daňového přiznání na ř. 1 nebo 2 mezi tuzemská dodání a zdaní jej v České republice s platnou sazbou daně podle českého zákona o DPH.

 zpět: úvod OSS – pokračovat dále: Registrace

Aplikační služby