Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Evidence

Uživatel režimu EU je povinen vést zvláštní evidenci o plněních uskutečněných v rámci režimu EU. Evidenci je nezbytné uchovávat po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém bylo plnění uskutečněno, a uživatel ji musí na žádost správce daně poskytnout elektronicky.

Obsah této evidence je uveden v čl. 63c odst. 1 prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/2011, ve znění prováděcího nařízení č. 2019/2026 ze dne 21. listopadu 2019.

Z důvodu právní jistoty doporučujeme vedení evidence dle standardního formuláře ve formátu XML (tzv. standard audit file OSS), jehož strukturu naleznete na https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/965/oj?locale=cs.


zpět: úvod OSS – pokračovat dále: Informace pro provozovatele elektronického rozhraní

Aplikační služby