Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Předpisy EU

 • Směrnice Rady č. 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní, platná od 1. 1. 2013

 • Směrnice Rady 2011/16/EU ve znění Směrnice Rady 2014/107/EU

  Směrnice je platná od 1. 1. 2016 - anglická verze
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1189/2011 ze dne 18. listopadu 2011

  kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice Rady 2010/24/EU o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření.

 • Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ke směrnici o DPH

  Dne 23. března 2011 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. Nařízení nabývá účinnosti 1. července 2011.

 • Směrnice Rady 2010/24/EU ze dne 16. března 2010

  o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření

 • Směrnice Rady 2008/9/ES

  Nová pravidla pro vracení daně z přidané hodnoty od 1. 1. 2010 osobám povinným k dani neusazeným v členském státu vrácení daně, ale v jiném členském státě.

 • Směrnice Rady 2003/48/ES

  o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb

 • Dokumenty EU

  týkající se zdaňování nadnárodních podniků

Aplikační služby