Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Národní plán obnovy

externí odkaz

 

Národní plán obnovy (NPO) je plánem reforem a investic České republiky ke zmírnění dopadů pandemie COVID-19 a znovunastartování ekonomiky s využitím finančních prostředků Nástroje pro oživení a odolnost. Plán je rozdělen do 7 tematických pilířů, které se dále člení na komponenty zahrnující konkrétní reformy a investice. Česká republika chce využít prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost EU, aby se připravila na budoucnost a byla odolnější vůči krizím.

Generální finanční ředitelství, odbor Odbor správy majetku a investic, prostřednictvím Plánu obnovy Výzvy č. NPO 2/2022 čerpá finanční podporu na snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví organizačních složek státu na projekty:

  1. VZ Smilovice – rekonstrukce ubytovny I. etapa
  2. Havířov – stavební úpravy

V současné době probíhá přípravný a schvalovací proces u dalších dvou akcí, které budou registrovány ve Výzvě č. NPO 4/2024.