Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Struktura zveřejňovaných informací dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

Povinně zveřejňované informace povinného subjektu podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

Další informace

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Plné znění výše uvedeného zákona.

Další informace

Vzory licenčních smluv

Ukázky licenčních smluv pro případné použití.

Další informace

Podání opravného prostředku

Informace o možnosti zákonné obrany v případě nesouhlasu subjektu např. s obdrženým rozhodnutím podle daňového řádu i podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Další informace

Postup při vyřizování podání

Jakým způsobem lze učinit podání vůči orgánům Finanční správy ČR např. podle správního řádu, daňového řádu, zákona o svobodném přístupu k informacím a dalších.

Další informace

Související předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž územní finanční orgány zejména jednají a rozhodují.

Další informace

Sazebník úhrad

Podle zákona č. 106/1999 Sb. může být za poskytnutí informací žádána úhrada. Sazebník obsahuje informace o výši úhrady a za co může být úhrada požadována.

Další informace

Výroční zpráva

Informace o počtu poskytnutých informací, o počtu použitých opravných prostředků a dalšího podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

Další informace

Aplikační služby