Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Veřejné zakázky

ČR - Generální finanční ředitelství zveřejňuje, za účelem zvýšení transparentnosti vynakládání prostředků daňových poplatníků, od 1. června 2011 veškerou dokumentaci k veřejným zakázkám na internetu.

Současný zákon o veřejných zakázkách tuto povinnost prozatím nestanovuje.

Upozornění pro stávající i budoucí dodavatele Generálního finančního ředitelství

S účinností od 1. 11. 2015 naleznete na profilu zadavatele Ministerstva financí České republiky E-ZAK veškeré informace k podlimitním a nadlimitním zakázkám vedené u Generálního finančního ředitelství.

Zakázky malého rozsahu zadané prostřednictví e-tržiště jsou uvedeny na profilu zadavatele Gemin.cz a nezadané prostřednictvím e-tržiště jsou uvedeny na stránkách Finanční správy.

Ostatní veřejné zakázky naleznete prozatímně na starých internetových stránkách Finanční správy České republiky.

Výměna oken vč. parapetů a repase dřevěných obkladů oken - strana do křižovatky Předmostí, do ul. Spojovací, 5.NP kanceláře a sál v objektu FÚ Ústeckého kraje, Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem – II. etapa

Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby