Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Veřejné zakázky

ČR - Generální finanční ředitelství zveřejňuje, za účelem zvýšení transparentnosti vynakládání prostředků daňových poplatníků, od 1. června 2011 veškerou dokumentaci k veřejným zakázkám na internetu.

Současný zákon o veřejných zakázkách tuto povinnost prozatím nestanovuje.

Upozornění pro stávající i budoucí dodavatele Generálního finančního ředitelství

S účinností od 1. 11. 2015 naleznete na profilu zadavatele Ministerstva financí České republiky E-ZAK veškeré informace k podlimitním a nadlimitním zakázkám vedené u Generálního finančního ředitelství.

Zakázky malého rozsahu zadané prostřednictví e-tržiště jsou uvedeny na profilu zadavatele Gemin.cz a nezadané prostřednictvím e-tržiště jsou uvedeny na stránkách Finanční správy.

ADIS – Zajištění aplikačního modulu IS ADIS pro zpracování kontrolních hlášení DPH podle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty platné od 1. 1. 2016

Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby