Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro Zlínský kraj

Úřední desky podřízených úřadů

Nabídka služebních míst

Přílohy ke stažení

 • Informační povinnost správce daně podle § 56 odst. 1 zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu

  74 kb

 • Informace ke zpracování osobních údajů správcem

  55 kb

 • Dražební řád

  168 kb

  Tento dražební řád upravuje pravidla pro provádění dražeb v daňové exekuci vedené Finančním úřadem pro Zlínský kraj a jeho územními pracovišti

 • Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

  16 kb

  K § 35d odst. 5, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

 • Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 1/2016

  6 kb

  k závazným posouzením

 • Sdělení k oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob

  8 kb

  dle § 38v zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 • Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

  8 kb

  k ust. § 15 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 • Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

  7 kb

  k ust. § 20 odst.8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Finanční úřad pro Zlínský kraj

Aplikační služby