Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro Olomoucký kraj - Územní pracoviště ve Šternberku

Přílohy ke stažení

 • TISKOVÁ ZPRÁVA

  19 kb

  TISKOVÁ ZPRÁVA Finanční správa se zaměřila na kontrolu poskytovatelů ubytovacích služeb přes Airbnb

 • Informace o podmínkách přijímání dokumentů

  19 kb

  Informace o podmínkách přijímání dokumentů dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

 • Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky

  18 kb

  Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Finanční správy České republiky

 • Informace ke zpracování osobních údajů správcem

  54 kb

  Cílem dokumentu je podat veřejnosti přehledné a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem Finanční správa České republiky zpracovává osobní údaje fyzických osob (subjektů osobních údajů), informace o zpracovávaných kategoriích osobních údajů, rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovávány, o zdroji, ze kterého jsou osobní údaje získávány, a o osobách, kterým jsou osobní údaje předávány. Součástí je také informace o právech subjektů údajů v oblasti zpracování osobních údajů.

 • Optimalizace finančních úřadů povede ke snížení nákladů a zvýšení efektivity Finanční správy

  20 kb

  Optimalizace finančních úřadů povede ke snížení nákladů a zvýšení efektivity Finanční správy

 • Blíží se období výměny nejstarších pokladních certifikátů u zařízení pro EET

  19 kb

  Blíží se období výměny nejstarších pokladních certifikátů u zařízení pro EET

 • Informační povinnost správce daně podle § 56 odst. 1 zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu

  10 kb

  Informační povinnost správce daně – Finančního úřadu pro Olomoucký kraj podle § 56 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu

 • Na Plzeňsku se objevily podvodné e-maily, jménem Finanční správy lákají z lidí peníze

  33 kb

  Na Plzeňsku se objevily podvodné e-maily, jménem Finanční správy lákají z lidí peníze

 • Upozornění na změnu uplatňování DPH u společníků společnosti - dříve sdružení bez právní subjektivit

  32 kb

  Upozornění na změnu uplatňování DPH u společníků společnosti - dříve sdružení bez právní subjektivity

 • Finanční správa ČR usnadní placení správních poplatků a nedoplatků ve vymáhání

  56 kb

  Finanční správa ČR usnadní placení správních poplatků a nedoplatků ve vymáhání Novou

 • Tisková zpráva - Reakce

  32 kb

  Reakce Finanční správy na informace v médiích týkajících se zasílání výzev novomanželům

 • Novinky v elektronické evidenci tržeb

  69 kb

  Novinky v elektronické evidenci tržeb

 • Finanční správa ČR se připojila k Portálu občana

  33 kb

  Finanční správa ČR se připojila k Portálu občana

 • etržby - změna SSL certifikátu v systému EET

  111 kb

  V systému EET se mění SSL certifikát!

 • TZ - zákon o EET

  33 kb

  EET - drtivá většina povinností plynoucích stávajícím poplatníkům ze zákona o evidenci tržeb platí i nadále beze změn

 • Základní kroky k evidenci tržeb - EET

  24 kb

  Základní kroky k evidenci tržeb - EET

 • Stanovení sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p

  7 kb

  Stanovení sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Sdělení

  46 kb

  Příjem stížností, oznámení a podnětů ve Finanční správě

 • EET - Elektronická evidence tržeb

  15 kb

  Elektronická evidence tržeb - etržby Začínáme od 1. prosince 2016!!!

 • Informace pro fyzické osoby k placení vybraných druhů daní od 1. 3. 2016

  25 kb

  Informace pro fyzické osoby k placení vybraných druhů daní od 1. 3. 2016

 • UPOZORNÉNÍ

  6 kb

  Upozornění pro registrované daňové subjekty žádající vrácení přeplatku na dani na účet neuvedený v registraci.

 • Placení vybraných druhů daní prostřednictvím poštovní poukázky A - doklad V/DS.

  41 kb

  Placení vybraných druhů daní prostřednictvím poštovní poukázky A - doklad V/DS.

 • Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí k 1. 1. 2016

  5 kb

  Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí vlastnící pozemky v katastrálním území, které od 1. 1. 2016 přestává být součástí vojenského újezdu

 • Informace

  22 kb

  Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2016

 • Informace k zasílání složenek

  42 kb

  Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2016

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště ve Šternberku

Aplikační služby