Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro Olomoucký kraj

Úřední desky podřízených úřadů

Dražební vyhlášky

 • Územní pracoviště v Přerově

  Číslo jednací: 1734064/19/3107-00540-701412

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 08:00

  Dražba Sedačka dvojsed

 • Územní pracoviště v Přerově

  Číslo jednací: 1734064/19/3107-00540-701412

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 08:00

  Dražba Sedačka dvojsed

Nabídka služebních míst

Přílohy ke stažení

 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (7/2021)

  319 kb

  Poskytnutí informací , které se vztahují k vyplácení kompenzačních bonusů dle jednotlivých programů Jaro 2020, Podzim 2020 a Jaro 2021 v rámci Finančního úřadu pro Olomoucký kraj.

 • Tisková zpráva – Phishingová kampaň

  30 kb

  Finanční správa upozorňuje na novou phishingovou kampaň, která koluje internetem. Útočníci se vydávají za Českou poštu, kde občany informují, že je nutné provést transakci pro Finanční úřad. Za tímto účelem požadují kliknout na podvržený odkaz „cekposta.cz“ (legitimní odkaz je ceskaposta.cz) a po kliknutí na tlačítko „Výplata“ Vás přesměrují na výběr platebních bran, kdy Vás útočník pod příslibem výplaty finančního obnosu nutí vyplnit důvěrné bankovní informace. Jde o podvod a v žádném případě nedoporučujeme na uvedené odkazy klikat. Finanční správa detekovala, že útočníci za účelem šíření phishingu a podezřelého odkazu využívají jak SMS, tak e-maily. Tato phishingová kampaň opět cílí na veřejnost. Nejedná se o legitimní žádost České pošty, jedná se o pokus o vytvoření falešné důvěrnosti prostřednictvím využití loga České pošty a tím vytvoření domněnky, že se jedná o pravou žádost. Neznámé a podezřelé SMS a e-maily a zejména jejich přílohy doporučujeme neotevírat, na zprávy nereagovat a raději je rovnou smazat.

 • Informační povinnost správce daně – Finančního úřadu pro Olomoucký kraj podle § 56 odst. 1 zákona č.

  74 kb

  Informační povinnost správce daně – Finančního úřadu pro Olomoucký kraj podle § 56 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu

 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (6/2021)

  153 kb

  Platební výměr daně z nemovitých věcí týkající se pozemku parcelní číslo 53 v kat. území Dub nad Moravou, okres Olomouc za rok 2019 a 2020.

 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (5/2021)

  63 kb

  Výnos daně z nemovitých věcí u konkrétních typů pozemků, staveb a jednotek za rok 2019 u obce Štarnov.

 • Informace ke zpracování osobních údajů správcem

  55 kb

  Cílem dokumentu je podat veřejnosti přehledné a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem Finanční správa České republiky zpracovává osobní údaje fyzických osob (subjektů osobních údajů), informace o zpracovávaných kategoriích osobních údajů, rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovávány, o zdroji, ze kterého jsou osobní údaje získávány, a o osobách, kterým jsou osobní údaje předávány. Součástí je také informace o právech subjektů údajů v oblasti zpracování osobních údajů.

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím (4/2021)

  70 kb

  Příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb.

 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (2/2021)

  96 kb

  Předepsaná DNE 2015-2019, inkasovaná DNE 2015-2019, počet subjektů a počet neplatičů 2015-2019 v obci Olomouc, Náměšť na Hané, Blatec, Haňovice, Štěpánov, Tršice, Jívová.

 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (3/2021)

  61 kb

  Kolik bylo vybráno na DNE za období 2015-2019 v obci Olomouc, Náměšť na Hané, Blatec, Haňovice, Štěpánov, Tršice, Jívová.

 • Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb., (1/2021)

  25 kb

  Počet podaných stížností v režimu zákona č. 234/2014 Sb. a v režimu zákona č. 280/2009 Sb., § 261/5.

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím (9/2020)

  24 kb

  Kárné řízení

 • Výroční zpráva Finančního úřadu pro Olomoucký kraj za rok 2020

  51 kb

  Výroční zpráva Finančního úřadu pro Olomoucký kraj za rok 2019 pro účely zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím (8/2020)

  25 kb

  Daň z nemovitých věcí.

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím (7/2020)

  34 kb

  Registrace k DPH.

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím (6/2020)

  24 kb

  Virtuální adresy.

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím (5/2020)

  49 kb

  Úroky.

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím (4/2020)

  24 kb

  Informace o počtu kárných podnětů ve smyslu zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů u povinného subjektu od roku 2017 doposud a o poskytnutí dokumentů/rozhodnutí obsahujících výsledek kárného řízení.

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím (3/2020)

  76 kb

  Informace o podaných trestních oznámeních, jakož i veškerých souvisejících podkladů, které byly v této souvislosti v letech 2017 – 2019 zaslány Generálnímu finančnímu ředitelství.

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  59 kb

 • Informační povinnost správce daně

  61 kb

  Informační povinnost správce daně – Finančního úřadu pro Olomoucký kraj podle § 56 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím (2/2020)

  37 kb

  Relativní výnos druhů nemovitých věcí z daně za roky 2016, 2017, 2018 u obcí Šternberk, Lipník nad Bečvou, Bílá Voda a Bouzov.

 • Informační povinnost správce daně – Finančního úřadu pro Olomoucký kraj

  61 kb

  Informační povinnost správce daně – Finančního úřadu pro Olomoucký kraj podle § 56 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím (1/2020)

  47 kb

  Výstupy z činnosti povinného subjektu.

 • Výroční zpráva Finančního úřadu pro Olomoucký kraj za rok 2019

  52 kb

  Výroční zpráva Finančního úřadu pro Olomoucký kraj za rok 2019 pro účely zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím

  25 kb

 • Informační povinnost správce daně podle § 56 odst. 1 zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu

  62 kb

  Informační povinnost správce daně – Finančního úřadu pro Olomoucký kraj podle § 56 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  643 kb

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  225 kb

 • Informační povinnost správce daně podle § 56 odst. 1 zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu

  10 kb

  Informační povinnost správce daně – Finančního úřadu pro Olomoucký kraj podle § 56 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  427 kb

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  6 kb

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím

  5 kb

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím

  46 kb

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím

  46 kb

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím

  7 kb

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím

  6 kb

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  9 kb

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  6 kb

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  6 kb

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím

  41 kb

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím

  16 kb

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím

  29 kb

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím

  20 kb

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím

  16 kb

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím

  16 kb

 • Omezení provozu na Územním pracovišti ve Šternberku dne 27. 7. 2016

  68 kb

  Finanční úřad pro Olomoucký kraj upozorňuje veřejnost, že dne 27. 7. 2016 dojde na Územním pracovišti ve Šternberku k plánované odstávce dodávky pitné vody. Z tohoto důvodu bude tento den omezen provoz úřadu pro veřejnost a to pouze na činnost podatelny.

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím

  23 kb

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím

  26 kb

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím

  16 kb

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím

  16 kb

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím

  16 kb

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím

  17 kb

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím

  16 kb

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím

  23 kb

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím

  22 kb

 • Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím

  39 kb

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Finanční úřad pro Olomoucký kraj

Aplikační služby