Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro Kraj Vysočina - Územní pracoviště v Jihlavě

Úřední desky podřízených úřadů

Dražební vyhlášky

 • Územní pracoviště v Jihlavě

  Číslo jednací: 917745/19/2901-80541-711424

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 08:00

  Dražba Trvalý travní porost

Přílohy ke stažení

 • Informační povinnost správce daně podle § 56 zákona č. 2802009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších

  62 kb

  Informační povinnost správce daně podle § 56 zákona č. 2802009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

 • Informace ke zpracování osobních údajů správcem

  54 kb

  Cílem dokumentu je podat veřejnosti přehledné a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem Finanční správa České republiky (dále jen „FS ČR“) zpracovává osobní údaje fyzických osob (subjektů osobních údajů), informace o zpracovávaných kategoriích osobních údajů, účelu, pro který jsou zpracovávány, právním důvodu zpracování, o zdroji, ze kterého jsou osobní údaje získávány, a o osobách, kterým jsou osobní údaje předávány. Součástí je také informace o právech subjektů údajů v oblasti zpracování osobních údajů.

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště v Jihlavě

Aplikační služby