Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro Kraj Vysočina

Úřední desky podřízených úřadů

Dražební vyhlášky

 • Územní pracoviště v Pelhřimově

  Číslo jednací: 1351927/21/2910-00540-711261

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 11:00

  Dražba Přípojné vozidlo Agados

 • Územní pracoviště v Pelhřimově

  Číslo jednací: 1144357/18/2910-00540-303546

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 10:00

  Dražba spoluvlastnický podíl 1/2 - lesní pozemek 3 870 m2

 • Územní pracoviště v Pelhřimově

  Číslo jednací: 1144357/18/2910-00540-303546

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 10:00

  Dražba spoluvlastnický podíl 1/2 - lesní pozemek 3 518 m2

 • Územní pracoviště v Pelhřimově

  Číslo jednací: 1378196/19/2910-00540-712607

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 10:00

  Dražba Spoluvlastnický podíl 3/5 - zemědělská stavba na pozemku jiného vlastníka

Nabídka služebních míst

Přílohy ke stažení

 • Poskytnutí informace podle § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

  35 kb

  Poskytnutí informace podle § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů č. 8/2021

 • Poskytnutí informace podle § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

  35 kb

  Poskytnutí informace podle § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů č. 7/2021

 • Poskytnutí informace podle § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

  35 kb

  Poskytnutí informace podle § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů č. 6/2021

 • Informační povinnost správce daně podle § 56 zákona č. 2802009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších

  73 kb

  Informační povinnost správce daně podle § 56 zákona č. 2802009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších

 • Poskytnutí informace 2021_2

  34 kb

  Poskytnutí informace podle § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů č. 2/2021

 • Poskytnutí informace 2021_3

  63 kb

  Poskytnutí informace podle § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů č. 3/2021

 • Poskytnutí informace 2021_4

  36 kb

  Poskytnutí informace podle § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů č. 4/2021

 • Poskytnutí informace podle § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

  34 kb

  Poskytnutí informace podle § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů č. 5/2021

 • Poskytnutí informace 2021_1

  34 kb

  Poskytnutí informace podle § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 • Informace ke zpracování osobních údajů správcem

  55 kb

  Cílem dokumentu je podat veřejnosti přehledné a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem Finanční správa České republiky (dále jen „FS ČR“) zpracovává osobní údaje fyzických osob (subjektů osobních údajů), informace o zpracovávaných kategoriích osobních údajů, účelu, pro který jsou zpracovávány, právním důvodu zpracování, o zdroji, ze kterého jsou osobní údaje získávány, a o osobách, kterým jsou osobní údaje předávány. Součástí je také informace o právech subjektů údajů v oblasti zpracování osobních údajů.

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Finanční úřad pro Kraj Vysočina

Aplikační služby