Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro Kraj Vysočina

Úřední desky podřízených úřadů

Dražební vyhlášky

Nabídka služebních míst

Přílohy ke stažení

 • Informace ke zpracování osobních údajů správcem

  54 kb

  Cílem dokumentu je podat veřejnosti přehledné a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem Finanční správa České republiky (dále jen „FS ČR“) zpracovává osobní údaje fyzických osob (subjektů osobních údajů), informace o zpracovávaných kategoriích osobních údajů, rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovávány, o zdroji, ze kterého jsou osobní údaje získávány, a o osobách, kterým jsou osobní údaje předávány. Součástí je také informace o právech subjektů údajů v oblasti zpracování osobních údajů.

 • Finanční úřad pro Kraj Vysočina

  34 kb

  Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 • Informační povinnost správce daně podle § 56 odst. 1 zák. č. 280_2009 Sb., daňového řádu ve znění po

  44 kb

  Informační povinnost správce daně podle § 56 odst. 1 zák. č. 280_2009 Sb., daňového řádu ve znění pozdějších předpisů

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Finanční úřad pro Kraj Vysočina

Aplikační služby