Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro Kraj Vysočina

Úřední desky podřízených úřadů

Dražební vyhlášky

 • Územní pracoviště v Jihlavě

  Číslo jednací: 1530350/19/2901-00540-711424

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 08:00

  Dražba Ostatní plocha KÚ Dolní Smrčné

 • Územní pracoviště v Jihlavě

  Číslo jednací: 937464/19/2901-80541-704701

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 08:00

  Dražba Podíl 16/200 na ostatní ploše - ostatní komunikace

 • Územní pracoviště v Jihlavě

  Číslo jednací: 431209/20/2901-00540-706451

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 08:00

  Dražba Pozemek (orná půda) v plánované lokalitě výstavby RD

 • Územní pracoviště v Třebíči

  Číslo jednací: 381555/18/2912-00540-704322

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 09:00

  Dražba Nemovitost - podíl 2/3 na pozemcích (zahrada, trvalý travní porost)

 • Územní pracoviště v Třebíči

  Číslo jednací: 1605107/19/2912-00540-704322

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 09:00

  Dražba Nemovitost - pozemek (trvalý travní porost)

 • Územní pracoviště v Jihlavě

  Číslo jednací: 121988/18/2901-80541-711424

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 09:00

  Dražba Orná půda KÚ Předhradí u Skutče

 • Územní pracoviště v Jihlavě

  Číslo jednací: 121988/18/2901-80541-711424

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 09:00

  Dražba Trvalý travní porost KÚ Předhradí u Skutče

Nabídka služebních míst

Přílohy ke stažení

 • Informační povinnost správce daně podle § 56 zákona č. 2802009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších

  73 kb

  Informační povinnost správce daně podle § 56 zákona č. 2802009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších

 • Poskytnutí informace 2021_2

  34 kb

  Poskytnutí informace podle § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů č. 2/2021

 • Poskytnutí informace 2021_3

  63 kb

  Poskytnutí informace podle § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů č. 3/2021

 • Poskytnutí informace 2021_4

  36 kb

  Poskytnutí informace podle § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů č. 4/2021

 • Poskytnutí informace 2021_1

  34 kb

  Poskytnutí informace podle § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 • Informace ke zpracování osobních údajů správcem

  55 kb

  Cílem dokumentu je podat veřejnosti přehledné a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem Finanční správa České republiky (dále jen „FS ČR“) zpracovává osobní údaje fyzických osob (subjektů osobních údajů), informace o zpracovávaných kategoriích osobních údajů, účelu, pro který jsou zpracovávány, právním důvodu zpracování, o zdroji, ze kterého jsou osobní údaje získávány, a o osobách, kterým jsou osobní údaje předávány. Součástí je také informace o právech subjektů údajů v oblasti zpracování osobních údajů.

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Finanční úřad pro Kraj Vysočina

Aplikační služby