Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro Pardubický kraj - Územní pracoviště v Ústí nad Orlicí

Úřední desky podřízených úřadů

Veřejné vyhlášky

Číslo jednací Název dokumentu určeného pro ÚD Typ rozhodnutí Adresát rozhodnutí Vyvěšeno v termínu Soubor ke stažení (PDF)
858083/19/2800-11460-602966 Veřejná vyhláška oznámení Fyzické osoby nepřihlášené k platbě DNV prostřednictvím SIPO, jejichž nemovité věci se nacházejí v obvodu územní působnosti FÚ pro Pardubický kraj 23.4.2019 PDF

Přílohy ke stažení

 • Informační povinnost správce daně podle § 56 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb.,

  4 kb

 • Informační povinnost správce daně podle § 56 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění po

  43 kb

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  3 kb

 • Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

  9 kb

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště v Ústí nad Orlicí

Aplikační služby