Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro Pardubický kraj - Územní pracoviště ve Svitavách

Úřední desky podřízených úřadů

Přílohy ke stažení

 • Informační povinnost správce daně dle § 56 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozd

  11 kb

 • Tisková zpráva - opatření přijatá od 16. 3. 2020

  94 kb

 • Informace ke zpracování osobních údajů správcem

  53 kb

 • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo

  196 kb

  280464 odborný referent/vrchní referent v Oddělení vymáhacím

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště ve Svitavách

Aplikační služby