Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro Pardubický kraj - Územní pracoviště v Moravské Třebové

Veřejné vyhlášky

Číslo jednací Název dokumentu určeného pro ÚD Typ rozhodnutí Adresát rozhodnutí Vyvěšeno v termínu Soubor ke stažení (PDF)
685724/21/2800-11460-602966 Veřejná vyhláška oznámení Fyzické osoby nepřihlášené k platbě DNV prostřednictvím SIPO, jejichž nemovité věci se nacházejí v obvodu územní působnosti FÚ pro Pardubický kraj 20.04.2021 PDF

Přílohy ke stažení

  • Optimalizovaný režim Územního pracoviště v Moravské Třebové

    39 kb

  • Informace ke zpracování osobních údajů správcem

    53 kb

  • Informační povinnost správce daně dle § 56 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozd

    62 kb

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště v Moravské Třebové

Aplikační služby