Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro Pardubický kraj - Územní pracoviště v Holicích

Přílohy ke stažení

  • Informační povinnost správce daně dle § 56 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozd

    11 kb

  • Optimalizovaný režim Územního pracoviště v Holicích

    39 kb

  • Informace ke zpracování osobních údajů správcem

    53 kb

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště v Holicích

Aplikační služby