Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro Královéhradecký kraj - Územní pracoviště v Trutnově

Úřední desky podřízených úřadů

Přílohy ke stažení

 • Informační povinnost správce daně podle § 56 odst. 1 zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu

  62 kb

 • Informace ke zpracování osobních údajů

  55 kb

 • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo

  168 kb

  vrchní referent/rada – referent správy daní Oddělení kontrolního I

 • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo

  178 kb

  odborný referent v Oddělení sekretariátu a provozního zabezpečení

 • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo

  209 kb

  270668 odborný referent / vrchní referent Oddělení kontrolního I

 • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo

  241 kb

  rada/odborný rada - vedoucí Oddělení sekretariátu a provozního zabezpečení Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj - systemizované místo – 270804

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště v Trutnově

Aplikační služby