Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro Královéhradecký kraj - Územní pracoviště v Rychnově nad Kněžnou

Úřední desky podřízených úřadů

Veřejné vyhlášky

Číslo jednací Název dokumentu určeného pro ÚD Typ rozhodnutí Adresát rozhodnutí Vyvěšeno v termínu Soubor ke stažení (PDF)
700211/21/2700-11460-608125 Veřejná vyhláška oznámení Skupina adresátů 26.04.2021 PDF

Přílohy ke stažení

 • Informace ke zpracování osobních údajů

  55 kb

 • Informační povinnost správce daně podle § 56 odst. 1 zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu

  61 kb

 • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo

  197 kb

  rada/odborný rada v Odboru kontrolním Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj - systemizované místo – 270530

 • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo

  233 kb

  odborný rada – vedoucí Oddělení vyměřovacího I Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj - systemizované místo – 270789

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště v Rychnově nad Kněžnou

Aplikační služby