Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro Liberecký kraj - Územní pracoviště v Liberci

Úřední desky podřízených úřadů

Veřejné vyhlášky

Číslo jednací Název dokumentu určeného pro ÚD Typ rozhodnutí Adresát rozhodnutí Vyvěšeno v termínu Soubor ke stažení (PDF)
1081674/19/2601-70461-507481 Oznámení o uložení písemnosti oznámení Kazior Vladyslav, nar 1934, Werchrata 11/3, 76622 Werchrata, Polsko 15.7.2019 PDF
1081154/19/2601-70461-507481 Oznámení o uložení písemnosti oznámení Kazior Jaroslaw, nar. 1959, Plowiecka 1/1, 76200 Slupsk, Polsko 15.7.2019 PDF

Dražební vyhlášky

Nabídka služebních míst

Přílohy ke stažení

  • Informační povinnost správce daně

    44 kb

    Informační povinnost správce daně – Finančního úřadu pro Liberecký kraj podle § 56 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště v Liberci

Aplikační služby