Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro Liberecký kraj

Úřední desky podřízených úřadů

Dražební vyhlášky

 • Územní pracoviště v Liberci

  Číslo jednací: 412592/19/2601-80542-507194

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 09:00

  Dražba Pozemky, budova jiná st. dle LV č. 1886 a byt. dům dle LV č. 2666 – vše v k.ú. Vesec u Liberce

Nabídka služebních míst

Přílohy ke stažení

 • informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  70 kb

  8/2021

 • informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  50 kb

  7/2021

 • informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  46 kb

  žádost č.5/2021 - o informace o počtu telefonických hovorů pracovníků FÚ LBK na telefonní linky žadatele

 • informační povinnost dle § 56 DŘ

  74 kb

  informační povinnost dle § 56 DŘ

 • informační povinnost

  55 kb

  informace ke zpracování osobních údajů správcem

 • informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  47 kb

  žádost č. 2/2021 o informace ohledně zadávání veřejných zakázek FÚ pro LBK

 • informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  56 kb

  žádost č. 3/2021 o informace o prověřování plnění povinností při evidenci tržeb FÚ pro LBK v letech 2016 až 2019

 • informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  56 kb

  žádost č. 1/2021 o informace ohledně kárných řízení vedených na FÚ LBK

 • informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  46 kb

  žádost č. 10/2020 o informace o kárných řízeních na FÚ LBK a počtu státních zaměstnanců

 • informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  46 kb

  žádost č.8/2020 o informace o podnětech předaných orgánům činným v trestním řízení

 • informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  48 kb

  9/2020 aktuální seznam virtuálních adres

 • informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  72 kb

  žádost 7/2020 o informace o úrocích vyplacených daňovým subjektům v 2017-2019

 • informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  46 kb

  6/2020 informace o počtu kárných podnětů dkle služebního zákona od roku 2017

 • informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  46 kb

  žádost č. 5/2020 o podaných trestních oznámeních za roky 2017 -2019

 • informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  46 kb

  žádost č. 4 Analýza využití zvláštního odpočtu 30% nestátními neziskovými organizacemi – informace dle přiloženého dotazníku.

 • informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  68 kb

  žádost č. 3/2020 informace o počtu opravných a dodatečných přiznání DPFO za 2018

 • informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  81 kb

  žádost č. 1/2020 - informace o neziskových organizacích s uplatněním odpočtu dle § 20 odst. 7 ZDP

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Finanční úřad pro Liberecký kraj

Aplikační služby