Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro Ústecký kraj - Územní pracoviště v Děčíně

Úřední desky podřízených úřadů

Nabídka služebních míst

Přílohy ke stažení

 • Informace dle GDPR

  55 kb

 • Veřejná vyhláška k HPS 2021

  8 kb

 • Výroční zpráva

  40 kb

 • TZ FÚ pro Ústecký kraj

  55 kb

 • Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na r. 2017

  13 kb

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště v Děčíně

Aplikační služby