Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro Ústecký kraj

Úřední desky podřízených úřadů

Dražební vyhlášky

 • Územní pracoviště v Chomutově

  Číslo jednací: 34228/18/2504-00540-506515

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 08:00

  Dražba Skleník na pozemku jiného vlastníka v Chomutově

 • Územní pracoviště v Chomutově

  Číslo jednací: 34228/18/250400540-506515

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 09:00

  Dražba Skleníky na pozemku jiného vlastníka v Chomutově

 • Územní pracoviště v Chomutově

  Číslo jednací: 33944/18/2504-00540-506515

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 10:00

  Dražba Občanská vybavenost - bývalá poliklinika

Nabídka služebních míst

Přílohy ke stažení

 • Informační povinnost správce daně podle § 56 odst. 1 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění p.p.

  5 kb

 • Informace dle GDPR

  55 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  32 kb

  7/2021 WA Výnosy daní z NV

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  37 kb

  6/2021 KO Platební výměr

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  17 kb

  12/2020 KO Určená anonymizovaná rozhodnutí

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  32 kb

  5/2021 KU Příspěvkové organizace, právnické osoby, veřejné zakázky, vertikální a horizontální spolupráce, organigram

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  8 kb

  3/2020 BE Počty podání

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  15 kb

  3/2021 HE DPFO - DAP

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  14 kb

  4/2021 JE Přehled stížností na osoby v působnosti zák. č. 234/2014 Sb.

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  39 kb

  1/2021 ST Přehled trestních oznámení

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  31 kb

  13/2020 JE Kárná řízení a počty státních zaměstnanců

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  25 kb

  10/2020 UN Virtuální adresy

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  23 kb

  8/2020 BA Úroky vyplacené SD

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  10 kb

  6/2020 UN Trestní oznámení

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  10 kb

  7/2020 UN Počty kárných řízení

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  8 kb

  5/2020 VL Cílové odměny

 • TZ FÚ pro Ústecký kraj

  55 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  15 kb

  2/2020 OK Kontroly v oblasti rozpočtové kázně Dotační projekty

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  46 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  46 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  45 kb

  Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Finanční úřad pro Ústecký kraj

Aplikační služby