Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro Ústecký kraj

Úřední desky podřízených úřadů

Dražební vyhlášky

 • Územní pracoviště v Lounech

  Číslo jednací: 321890/18/2509-00540-500164

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 08:00

  Opakovaná dražba nemovitých věcí - pozemky a zbořeniště

 • Územní pracoviště v Chomutově

  Číslo jednací: 274225/20/2504-00540-506798

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 08:00

  Dražba Rodinný dům v Droužkovicích

 • Územní pracoviště v Chomutově

  Číslo jednací: 1672808/18/2504-00540-506515

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 08:00

  Dražba Bytový dům na pozemku jiného vlastníka

 • Územní pracoviště v Teplicích

  Číslo jednací: 482111/18/2514-00540-506160

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 08:00

  Dražba Nemovitá věc - trvalý travní porost, ostatní plocha

 • Územní pracoviště v Děčíně

  Číslo jednací: 1169750/17/2503-80541-505626

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 08:00

  Dražba Pozemek v Kerharticích - zahrada - podíl 1/5

Nabídka služebních míst

Přílohy ke stažení

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  35 kb

  10/2021 Kompenzační bonusy

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  8 kb

  9/2021 Daňové řízení a tzv. "Schwarz-systém"

 • Informační povinnost správce daně podle § 56 odst. 1 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění p.p.

  5 kb

 • Informace dle GDPR

  55 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  32 kb

  7/2021 WA Výnosy daní z NV

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  37 kb

  6/2021 KO Platební výměr

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  17 kb

  12/2020 KO Určená anonymizovaná rozhodnutí

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  32 kb

  5/2021 KU Příspěvkové organizace, právnické osoby, veřejné zakázky, vertikální a horizontální spolupráce, organigram

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  8 kb

  3/2020 BE Počty podání

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  15 kb

  3/2021 HE DPFO - DAP

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  14 kb

  4/2021 JE Přehled stížností na osoby v působnosti zák. č. 234/2014 Sb.

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  39 kb

  1/2021 ST Přehled trestních oznámení

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  31 kb

  13/2020 JE Kárná řízení a počty státních zaměstnanců

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  25 kb

  10/2020 UN Virtuální adresy

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  23 kb

  8/2020 BA Úroky vyplacené SD

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  10 kb

  6/2020 UN Trestní oznámení

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  10 kb

  7/2020 UN Počty kárných řízení

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  8 kb

  5/2020 VL Cílové odměny

 • TZ FÚ pro Ústecký kraj

  55 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  15 kb

  2/2020 OK Kontroly v oblasti rozpočtové kázně Dotační projekty

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  46 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  46 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  45 kb

  Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Finanční úřad pro Ústecký kraj

Aplikační služby