Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro Ústecký kraj

Úřední desky podřízených úřadů

Jiná oznámení o dražbách

Nabídka služebních míst

Přílohy ke stažení

 • TZ FÚ pro Ústecký kraj

  55 kb

 • Výroční zpráva

  25 kb

 • Informace ke zpracování osobních údajů správcem

  54 kb

 • Informační povinost správce daně-FÚ pro ÚK

  62 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  46 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  46 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  45 kb

  Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Finanční úřad pro Ústecký kraj

Aplikační služby