Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro Ústecký kraj

Úřední desky podřízených úřadů

Dražební vyhlášky

Nabídka služebních míst

Přílohy ke stažení

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  46 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  46 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  45 kb

  Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Informační povinost správce daně-FÚ pro ÚK

  87 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z. č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  27 kb

 • Veřejná vyhláška

  37 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z. č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  27 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z. č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  27 kb

 • Veřejná vyhláška

  37 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z. č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  27 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z. č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  27 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z. č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  27 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  30 kb

 • Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na r. 2017

  13 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  30 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  30 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  30 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  30 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  30 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  30 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  30 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  30 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  30 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  30 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  30 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  30 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  30 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  21 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  22 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  23 kb

 • Finanční úřad pro Ústecký kraj si opět vyšlápnul na daňové dlužníky

  43 kb

  Finanční úřad pro Ústecký kraj zrealizoval dne 9. února 2016 další celokrajskou exekuční akci pod názvem „Hromnice“, která byla zaměřena na dlužníky s evidovanými daňovými nedoplatky na dani z přidané hodnoty, dani z příjmů fyzických osob a dani z příjmů právnických osob.

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  22 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  22 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  4 kb

  Žádost ze dne 25. 9. 2015 upřesněná dopisem ze dne 24. 11. 2015 - žádost o poskytnutí příjemců dotací z IS CEDR, kterým byla poskytnuta dotace v roce 2013 v objemu 10 mil. Kč a více

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  4 kb

  Žádost ze dne 25. 9. 2015 upřesněná dopisem ze dne 24. 11. 2015 - žádost o poskytnutí příjemců dotací z IS CEDR, kterým byla poskytnuta dotace v roce 2014 v objemu 10 mil. Kč a více

 • Žádost o poskytnutí informací dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  22 kb

 • Ukončení provozu pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků

  9 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  23 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  34 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  26 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  28 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  31 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z. č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  29 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  29 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  28 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z. č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

  23 kb

 • Žádost o poskytnutí informací dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  30 kb

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Finanční úřad pro Ústecký kraj

Aplikační služby