Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro Středočeský kraj - Územní pracoviště v Mladé Boleslavi

Úřední desky podřízených úřadů

Veřejné vyhlášky

Číslo jednací Název dokumentu určeného pro ÚD Typ rozhodnutí Adresát rozhodnutí Vyvěšeno v termínu Soubor ke stažení (PDF)
3756645/19/2115-70462-203751 Oznámení o uložení písemnosti oznámení Mykhailo Prodan 12.7.2019 PDF
3757079/19/2115-70462-203751 Oznámení o uložení písemnosti oznámení Blanka Paulusová 12.7.2019 PDF
3757191/19/2115-70462-203751 Oznámení o uložení písemnosti oznámení Daniel Pokorný 12.7.2019 PDF
3718410/19/2115-70462-204687 Oznámení o uložení písemnosti oznámení Kateřina Ulrichová 12.7.2019 PDF
3717915/19/2115-70462-204687 Oznámení o uložení písemnosti oznámení Lumír Salač 12.7.2019 PDF
3867595/19/2115-00540-201739 Oznámení o uložení písemnosti oznámení Ladislav Kurucz, nar.09.02.1976 22.7.2019 PDF
3861480/19/2115-00540-204588 Oznámení o uložení písemnosti oznámení Alena Mohr, nar.14.10.1952 22.7.2019 PDF

Přílohy ke stažení

  • Informační povinnost správce daně podle § 56 odst. 1 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění p.p.

    44 kb

  • Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob

    27 kb

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště v Mladé Boleslavi

Aplikační služby