Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro Středočeský kraj - Územní pracoviště v Mladé Boleslavi

Úřední desky podřízených úřadů

Veřejné vyhlášky

Číslo jednací Název dokumentu určeného pro ÚD Typ rozhodnutí Adresát rozhodnutí Vyvěšeno v termínu Soubor ke stažení (PDF)
4430901/21/2115-00460-203751 Oznámení o uložení písemnosti oznámení Mgr. Jiří Tošovský, nar. 1981 19.10.2021 PDF
4430748/21/2115-00460-203751 Oznámení o uložení písemnosti oznámení Jiří Procházka, nar. 1980 19.10.2021 PDF
4430692/21/2115-00460-203751 Oznámení o uložení písemnosti oznámení Oldřich Procházka, nar. 1970 19.10.2021 PDF
4430600/21/2115-00460-203751 Oznámení o uložení písemnosti oznámení Martin Rejmon, nar. 1962 19.10.2021 PDF

Přílohy ke stažení

  • Informační povinnost správce daně podle § 56 odst. 1 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění p.p.

    11 kb

  • Informace ke zpracování osobních údajů správcem

    55 kb

  • Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob

    27 kb

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště v Mladé Boleslavi

Aplikační služby