Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro hlavní město Prahu - Územní pracoviště pro Prahu - Jižní Město

Dražební vyhlášky

Nabídka služebních míst

Přílohy ke stažení

 • Informační povinnost správce daně

  74 kb

 • Informace ke zpracování osobních údajů správcem

  55 kb

 • Seznam podání k 1.8.2017

  73 kb

 • Platba daně z nemovitých věcí SIPO

  24 kb

 • Uzavření daňové pokladny Územního pracoviště pro Prahu - Jižní Město

  16 kb

  Daňová pokladna Územního pracoviště pro Prahu – Jižní Město je s platností od 28. ledna 2016 do 30. dubna 2016 ze závažných provozních úvodů uzavřena.

 • Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob

  27 kb

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště pro Prahu - Jižní Město

Aplikační služby