Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro hlavní město Prahu - Územní pracoviště pro Prahu 10

Dražební vyhlášky

 • Územní pracoviště pro Prahu 10

  Číslo jednací: 4004477/18/2010-80542-110825

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 10:00

  Dražba Nemovitosti - pozemky v Katastrální území Lukavice u Rychnova nad Kněžnou.

 • Územní pracoviště pro Prahu 10

  Číslo jednací: 7506531/19/2010-80541-110999

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 09:00

  Dražba Soubor movitých věcí - různé komodity

 • Územní pracoviště pro Prahu 10

  Číslo jednací: 45265/18/2010-80542-507931

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 10:00

  Dražba 1/2 podíl nemovitosti - stavba včetně pozemku v Katastrálním území Kohoutov

 • Územní pracoviště pro Prahu 10

  Číslo jednací: 45265/18/2010-80542-507931

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 11:00

  Dražba 1/2 podíl nemovitosti - stavba včetně pozemku v Katastrálním území Kohoutov

 • Územní pracoviště pro Prahu 10

  Číslo jednací: 669184/19/2010-80542-110647

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 10:00

  Dražba Pozemky a stavba bez čp/če v KÚ Nymburk, LV 8714

Nabídka služebních míst

Přílohy ke stažení

 • Informační povinnost správce daně

  74 kb

 • Informace ke zpracování osobních údajů správcem

  55 kb

 • Platba daně z nemovitých věcí SIPO

  24 kb

 • Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob

  27 kb

 • Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu

  8 kb

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště pro Prahu 10

Aplikační služby