Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro hlavní město Prahu

Úřední desky podřízených úřadů

Dražební vyhlášky

 • Územní pracoviště pro Prahu 3

  Číslo jednací: 6221790/20/2003-00540-111477

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 09:00

  Dražba Pozemky v katastrálním území Zlonice o celkové výměře 12706 m2

 • Územní pracoviště pro Prahu 10

  Číslo jednací: 4004477/18/2010-80542-110825

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 10:00

  Dražba Nemovitosti - pozemky v Katastrální území Lukavice u Rychnova nad Kněžnou.

 • Územní pracoviště pro Prahu 1

  Číslo jednací: 5246511/18/2001-80543-109497

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 08:00

  Dražba Soubor "TUTU" sukní různých barev

 • Územní pracoviště pro Prahu 1

  Číslo jednací: 5246511/18/2001-80543-109497

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 08:00

  Dražba Soubor "TUTU" sukní různých barev

 • Územní pracoviště pro Prahu 10

  Číslo jednací: 7506531/19/2010-80541-110999

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 09:00

  Dražba Soubor movitých věcí - různé komodity

 • Územní pracoviště pro Prahu 10

  Číslo jednací: 45265/18/2010-80542-507931

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 10:00

  Dražba 1/2 podíl nemovitosti - stavba včetně pozemku v Katastrálním území Kohoutov

 • Územní pracoviště pro Prahu 10

  Číslo jednací: 45265/18/2010-80542-507931

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 11:00

  Dražba 1/2 podíl nemovitosti - stavba včetně pozemku v Katastrálním území Kohoutov

 • Územní pracoviště pro Prahu 10

  Číslo jednací: 669184/19/2010-80542-110647

  Elektronická dražba

  • Čas zahájení dražby: 10:00

  Dražba Pozemky a stavba bez čp/če v KÚ Nymburk, LV 8714

Nabídka služebních míst

Přílohy ke stažení

 • Informační povinnost správce daně

  74 kb

 • Informace ke zpracování osobních údajů správcem

  55 kb

 • ÚŘEDNÍ HODINY PODATELNY

  31 kb

 • PROVOZ POKLADNY

  24 kb

 • Oznámení o uzavření pokladny ÚP 3 FÚhmP

  25 kb

 • dálkový přístup dle zákonač. 106/1999 Sb. 07 2019

  16 kb

 • dálkový přístup dle zákona č. 106/1999 Sb. 03/2019

  25 kb

 • Seznam podání k 1 8 2017

  73 kb

 • Platba daně z nemovitých věcí SIPO

  24 kb

 • Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob

  27 kb

 • Podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňvoacího období roku 2016

  15 kb

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Finanční úřad pro hlavní město Prahu

Aplikační služby