Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Úřední deska pro Finanční úřad pro hlavní město Prahu

Úřední desky podřízených úřadů

Dražební vyhlášky

Jiná oznámení o dražbách

Nabídka služebních míst

Přílohy ke stažení

 • Oznámení o uzavření Územního pracoviště pro Prahu 10 FÚ hmP

  23 kb

 • Omezení provozu Územního pracoviště v Praze Modřanech

  22 kb

 • Informace ke zpracování osobních údajů správcem

  54 kb

 • dálkový přístup dle zákonač. 106/1999 Sb. 07 2019

  16 kb

 • dálkový přístup dle zákona č. 106/1999 Sb. 03/2019

  25 kb

 • Seznam podání k 1 8 2017

  73 kb

 • Informační povinnost správce daně

  43 kb

 • Platba daně z nemovitých věcí SIPO

  24 kb

 • Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob

  27 kb

 • Podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňvoacího období roku 2016

  15 kb

Podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "správní řád"), je správní orgán povinen obsah úřední desky zveřejňovat také způsobem umožňujícím dálkový přístup. K zabezpečení této povinnosti shora uvedeného správního orgánu (pokud se jedná o jeho postup podle správního řádu) slouží toto místo, kde je zveřejněn obsah jeho úřední desky.
Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Finanční úřad pro hlavní město Prahu

Aplikační služby