Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Generální finanční ředitelství

Název Generální finanční ředitelství
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/generalni-financni-reditelstvi/organizacni-struktura-gfr
Kontaktní spojení Lazarská 15/7
117 22 Praha 1
Kontaktní poštovní adresa
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Lazarská 15/7
117 22 Praha 1
tel.: +420 257 044 130 nebo +420 257 044 129
fax.: +420 257 044 332
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy
Telefonní čísla +420 296 852 222
Čísla faxu
Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane/placeni-dani
72080043
DIČ CZ72080043

Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane
Rozpočet http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-generalni-financni-reditelstvi/Rozpocet-prijmu-a-vydaju-20_06_2018.xls
Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vyrocni-zprava

Aplikační služby