Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště v Hradci Králové

Název Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Územní pracoviště v Hradci Králové
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Územní pracoviště v Hradci Králové
U Koruny 1632
502 00  Hradec Králové

tel.: 495 852 111 – spojovatelka
e-mail: podatelna2701@fs.mfcr.cz
datová schránka: wxcn66u

http://www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Územní pracoviště v Hradci Králové
U Koruny 1632
502 00  Hradec Králové
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Územní pracoviště v Hradci Králové
U Koruny 1632
502 00  Hradec Králové
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy

 

Podatelna:
pondělí 08:00-17:00
úterý 08:00-15:30
středa 08:00-17:00
čtvrtek 08:00-15:30
pátek 08:00-14:00
   
Pokladna:
pondělí 08:00-12:00, 13:00-16:00
středa 08:00-12:00, 13:00-16:00

 

Telefonní čísla 495 852 111 - spojovatelka
Čísla faxu
Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy E-mail: podatelna2701@fs.mfcr.cz
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočet http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/szi-dle-vyhlasky-422-2006sb#priloha5593
Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání Písemné žádosti o informace a další písemná podání přijímá podatelna Územního pracoviště v Hradci Králové.
Ústní žádosti, příp. jiná ústní podání přijímá kancelář č. 137.
Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj za rok 2019 je dostupná na internetových stránkách:

http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/uzemni-pracoviste/uredni-desky/app/detail-informace-106/2700/252032

Aplikační služby