Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště v Železném Brodě

Název Finanční úřad pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v Železném Brodě
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení Podatelna2610@fs.mfcr.cz
Tato emailová adresa není určena pro podání datové zprávy v daňových věcech.

http://www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa Finanční úřad pro Liberecký kraj
Územní pracoviště v Železném Brodě
Příčná 350
46822 Železný Brod
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Finanční úřad pro Liberecký kraj
Územní pracoviště v Železném Brodě
Příčná 350
46822 Železný Brod
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy Po, Stř. 8.00 - 17.00 hod.
Telefonní čísla 483 339 701 a 483 339 706
Čísla faxu zrušeno
Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočet http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-financni-sprava-cr/Rozpocet-prijmu-a-vydaju-2013.xls
Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání Písemně zaslat na adresu Finančního úřadu pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v Železném Brodě

Ústně, je-li podána ústně stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, sepíše se o ní písemný záznam na podatelně Finančního úřadu pro Liberecký kraj , Územní pracoviště v Železném Brodě

Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vyřizuje Finanční úřad pro Liberecký kraj.
Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. - Finanční úřad pro Liberecký kraj

Podle ust. § 18, odst. 1 zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění, zveřejňujeme výroční zprávu k poskytování informací za kalendářní rok 2018.
počet podaných žádostí o informaci: 7
počet odložených žádostí : 2
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 3
počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti : 0
počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti : 1
počet podaných odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti : 0
počet stížností : 0
výčet poskytnutých výhradních licencí, vč. odůvodnění nezbytnosti poskytnutí: 0

další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/1999 Sb.
* webová stránka povinného subjektu: http://fs.mfcr.cz
* ID datové schránky povinného subjektu: zcqn2bf
* daňové tiskopisy v elektronické verzi lze nalézt na adrese: http://fs.mfcr.cz
* úřední hodiny:

pondělí a středa 8:00 - 17:00Zpracoval: JUDr. Zdena Výmolová Kodlová
V Liberci : 4. 1. 2019

Aplikační služby