Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště v Roudnici nad Labem

Název Územní pracoviště v Roudnici nad Labem
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení Podatelna2512@fs.mfcr.cz  Tato emailová adresa není určena pro podání datové zprávy v daňových věcech.
www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa Karlovo náměstí 18
413 01 Roudnice nad Labem
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Karlovo náměstí 18
Roudnice nad Labem
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy Po, Stř.           8.00 - 17.00 hod.
Út., Čtv.          8.00 - 15.30 hod.
Pá.                  8.00 - 14.00 hod. 
Telefonní čísla 416 857 311
Čísla faxu
Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočet http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/szi-dle-vyhlasky-422-2006sb#priloha5593
Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání Písemně zaslat na adresu Územního pracoviště v Roudnici nad Labem, Karlovo náměstí 18, 413 01 Roudnice nad Labem. Ústně, je-li podána ústně stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, sepíše se o ní písemný záznam na sekretariátu ředitelky Územního pracoviště v Roudnici nad Labem.
Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vyřizuje Finanční úřad pro Ústecký kraj.
Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Č.j.: 284675/20/2500-00020-506560Výroční zpráva za Finanční úřad pro Ústecký kraj
za rok 2019
Podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňujeme výroční zprávu k poskytování informací za Finanční úřad pro Ústecký kraj za kalendářní rok 2019.


a. počet podaných žádostí o informaci: 14
počet odložených žádostí: 1
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 5
počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 0
b. počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí: 0
počet podaných odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí: 0
c. opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0
d. výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
e. počet stížností podaných podle § 16a: 2
f. další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.,
webová stránka povinného subjektu: http://www.mfcr.cz, http://www.finacnisprava.cz,
daňové tiskopisy v elektronické verzi lze nalézt na adrese: http://www.mfcr.cz, http://www.finacnisprava.cz
úřední dny - podatelna:
pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek 8.00 - 15.30 hod.
pátek 8.00 - 14.00 hod.V Ústí nad Labem, dne 12. 2. 2020
Ing. Jan Havlíček v.r.
ředitel finančního úřadu

Aplikační služby