Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště v Děčíně

Název Územní pracoviště v Děčíně
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení podatelna2503@fs.mfcr.cz
Tato emailová adresa není určena pro podávání datové zprávy v daňových věcech.
www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa Řetězová 1369/2a
405 39 Děčín
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Řetězová 1369/2a
405 39 Děčín
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy Po, Stř.          8.00 - 17.00 hod.
Út.,Čtv.          8.00 - 15.30 hod.
Pá                  8.00 - 14.00 hod.

Telefonní čísla 412 592 111
Čísla faxu
Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočet
http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/szi-dle-vyhlasky-422-2006sb#priloha5593


Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání Písemně zaslat na adresu Územního pracoviště v Děčíně, Řetězová 1369/2a, 405 39 Děčín.
 Ústně, je-li podána ústně stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, sepíše se o ní písemný záznam na sekretariátu ředitele Územního pracoviště v Děčíně.
Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyřizuje Finanční úřad pro Ústecký kraj.
Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Č.j.: 284675/20/2500-00020-506560Výroční zpráva za Finanční úřad pro Ústecký kraj
za rok 2019
Podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňujeme výroční zprávu k poskytování informací za Finanční úřad pro Ústecký kraj za kalendářní rok 2019.


a. počet podaných žádostí o informaci: 14
počet odložených žádostí: 1
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 5
počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 0
b. počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí: 0
počet podaných odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí: 0
c. opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0
d. výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
e. počet stížností podaných podle § 16a: 2
f. další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.,
webová stránka povinného subjektu: http://www.mfcr.cz, http://www.finacnisprava.cz,
daňové tiskopisy v elektronické verzi lze nalézt na adrese: http://www.mfcr.cz, http://www.finacnisprava.cz
úřední dny - podatelna:
pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek 8.00 - 15.30 hod.
pátek 8.00 - 14.00 hod.V Ústí nad Labem, dne 12. 2. 2020
Ing. Jan Havlíček v.r.
ředitel finančního úřadu

Aplikační služby