Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště v Ostrově

Název Finanční úřad pro Karlovarský kraj
Územní pracoviště v Ostrově
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení Datová schránka: sv7n5ty
http://www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa Finanční úřad pro Karlovarský kraj
Územní pracoviště v Karlových Varech
Západní 19
360 01  Karlovy Vary
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Finanční úřad pro Karlovarský kraj
Územní pracoviště v Ostrově
Klínovecká 998
363 01 Ostrov
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy Úřední hodiny:
Po 8:00 - 17:00 hod.
St  8:00 - 17:00 hod.

Podatelna:
Po 8:00 - 17:00 hod.
St  8:00 - 17:00 hod.
Telefonní čísla 353 101 111
Čísla faxu
Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy podatelna2401@fs.mfcr.cz
Tato e-mailová adresa není určena pro podání datové zprávy v daňových záležitostech.
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočet http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/szi-dle-vyhlasky-422-2006sb#priloha5593
Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání Podatelna Územního pracoviště v Ostrově nebo nadřízeného Územního pracoviště v Karlových Varech.
Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva Finančního úřadu pro Karlovarský kraj


Podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění p. p., zveřejňujeme výroční zprávu k poskytování informací za kalendářní rok 2019.

1. Počet podaných žádostí o informaci: 3
    Počet odložených žádostí o informaci: 1
    Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 (odmítnutí celé žádosti)
    Počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 0

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

3. Počet stížností: 1

4. Opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti 
    rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0

    Přehled výdajů vynaložených v souvislosti se soudními řízeními ve věcech
    zákona č. 106/1999 Sb.: 0

5. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti
    poskytnutí výhradní licence: 0

6. Další informace vztahující se k uplatnění zákona č. 106/1999 Sb.:
    - webová stránka povinného subjektu: www.financnisprava.cz
    - datová schránka: q9in2ev
    - úřední hodiny:

    pondělí a středa   08:00 – 17:00 hod.

    - podatelna:

           pondělí          08:00 – 17:00 hod.
           úterý              08:00 – 15:30 hod.
           středa            08:00 – 17:00 hod.
           čtvrtek           08:00 – 15:30 hod.
           pátek             08:00 – 14:00 hod. Zpracovala: Mgr. Veronika Kopřivová
V Karlových Varech dne 7. 1. 2020
 
 

                           Ing. Čestmír Kubera, v. r.
                           ředitel finančního úřadu

Aplikační služby