Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Finanční úřad pro Karlovarský kraj

Název Finanční úřad pro Karlovarský kraj
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení

Datová schránka: q9in2ev
http://www.financnisprava.cz

Kontaktní poštovní adresa Finanční úřad pro Karlovarský kraj
Krymská 2a
360 01  Karlovy Vary
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Finanční úřad pro Karlovarský kraj
Krymská 2a
360 01  Karlovy Vary
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy Úřední hodiny:
Uzavřeno
Po  8:00 - 17:00 hod.
St   8:00 - 17:00 hod.


Podatelna:
Uzavřena
(obslužnost veřejnosti zajištěna podatelnou Územního pracoviště v Karlových Varech, Západní 19, Karlovy Vary)
Po 8:00 - 17:00 hod.
St  8:00 - 17:00 hod.
Telefonní čísla 353 101 111
Čísla faxu

 

Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy podatelna2400@fs.mfcr.cz
Tato e-mailová adresa není určena pro podání datové zprávy v daňových záležitostech.
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočet http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/szi-dle-vyhlasky-422-2006sb#priloha5593
Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání

Podatelna Finančního úřadu pro Karlovarský kraj nebo sekretariát ředitele finančního úřadu.

Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva Finančního úřadu pro Karlovarský kraj


Podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění p. p., zveřejňujeme výroční zprávu k poskytování informací za kalendářní rok 2020.

1. Počet podaných žádostí o informaci: 8
    Počet odložených žádostí o informaci: 0
    Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 2 (odmítnutí celé žádosti)
    Počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 0

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

3. Počet stížností: 0

4. Opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti 
    rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0

    Přehled výdajů vynaložených v souvislosti se soudními řízeními ve věcech
    zákona č. 106/1999 Sb.: 0

5. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti
    poskytnutí výhradní licence: 0

6. Další informace vztahující se k uplatnění zákona č. 106/1999 Sb.:
    - webová stránka povinného subjektu: www.financnisprava.cz
    - datová schránka: q9in2ev
    - úřední hodiny:

    pondělí a středa   08:00 – 17:00 hod.

    - podatelna:

           pondělí          08:00 – 17:00 hod.
           úterý              08:00 – 15:30 hod.
           středa            08:00 – 17:00 hod.
           čtvrtek           08:00 – 15:30 hod.
           pátek             08:00 – 14:00 hod. Zpracovala: Mgr. Veronika Kopřivová
V Karlových Varech dne 7. 1. 2021
 
 

                           Ing. Čestmír Kubera, v. r.
                           ředitel finančního úřadu

Aplikační služby