Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Finanční úřad pro Karlovarský kraj

Název Finanční úřad pro Karlovarský kraj
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení

Datová schránka: q9in2ev

www.financnisprava.cz

Kontaktní poštovní adresa Krymská 2a
360 01  Karlovy Vary
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Krymská 2a
360 01  Karlovy Vary
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy Úřední hodiny:
Po   8:00 - 17:00
St   8:00 - 17:00

Podatelna:
Po   8:00 - 17:00
Út   8:00 - 15:30
St   8:00 - 17:00
Čt   8:00 - 15:30
Pá   8:00 - 14:00

Telefonní čísla 353 101 111
provolba 353 101 ...
Čísla faxu

 

Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy podatelna2400@fs.mfcr.cz
Tato e-mailová adresa není určena pro podání datové zprávy v daňových záležitostech.
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočet http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/szi-dle-vyhlasky-422-2006sb#priloha5593
Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání

podatelna úřadu
sekretariát ředitele FÚ - kancelář č. 218

Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva Finančního úřadu pro Karlovarský kraj

    Podle ust. § 18 odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
    k informacím, ve znění p.p., zveřejňujeme výroční zprávu
    k poskytování informací za kalendářní rok 2018.
 
    1. počet podaných žádostí o informaci: 9
        počet odložených žádostí o informaci: 2
        počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 3 
        počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 0

    2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 1

    3. počet stížností: 1
        
    4. opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání            zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti
        o poskytnutí informace: 0
        přehled výdajů vynaložených v souvislosti se soudními řízeními
        ve věcech zákona č. 106/1999 Sb.: 0

    5. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění
        nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0

    6. další informace vztahující se k uplatnění zákona č. 106/1999 Sb.:
        – webová stránka povinného subjektu:
        http://www.financnisprava.cz
        – datová schránka: q9in2ev
        – úřední hodiny:
        pondělí a středa 
                            08:00 – 17:00
        – podatelna:
        pondělí:       08:00 – 17:00
        úterý:           08:00 – 15:30
        středa:          08:00 – 17:00
        čtvrtek:         08:00 – 15:30
        pátek:           08:00 – 14:00
 
        Zpracoval: Ing. Peter Surňák
        V Karlových Varech dne 29. 1. 2019

 
 
Ing. Čestmír Kubera, v. r.
ředitel finančního úřadu
 

Aplikační služby