Přejít k obsahu (Klávesová zkratka: Alt + 2) | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Senát schválil návrh zákona o kompenzačním bonusu

15. 12. 2021

Senát na dnešní schůzi jednal o kompenzačním bonusu pro osoby vykonávající samostatnou činnost (OSVČ), společníky s. r. o. a osoby vykonávající práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti (tzv. dohodáře) a schválil zákon ve stejné podobě, jako jej navrhla Poslanecká sněmovna. 

Kompenzační bonus umožní podnikatelům žádat o příspěvek až 1 000 Kč, resp. 500 Kč denně v rámci dvou bonusových období. U prvního bonusového období (22. 11. – 31. 12. 2021) bude srovnávaným obdobím prosinec 2021, u druhého bonusového období (1. 1. – 31. 1. 2022) to bude leden 2022. V praxi to znamená, že až po skončení těchto měsíců bude možné provést zákonem stanovené porovnání příjmů a zjistit, zda jsou splněny zákonné podmínky pro nárok na kompenzační bonus. Za první bonusové období tak nebude možné srovnání provést dříve než 1. 1. 2022.

Finanční správa proto stále doporučuje, aby žádosti o aktuální kompenzační bonus byly podávány nejdříve od 1. ledna 2022. V případě dříve podaných žádostí hrozí riziko, že takto podané žádosti budou vykazovat určité vady (např. že se bude jednat o žádosti neúplné) nebo že ze žádosti nebudou jednoznačně plynout skutečnosti osvědčující nárok na kompenzační bonus.

Novinkou vyplývající ze znění zákona je skutečnost, že k vyřizování žádostí o kompenzační bonus bude možné přistoupit až po skončení daného bonusového období. To znamená, že i když bude publikován zákon ve Sbírce zákonů před 1. lednem 2022, samotný kompenzační bonus by Finanční správa mohla začít vyplácet nejdříve začátkem ledna 2022.

Kompletní informace ke kompenzačnímu bonusu včetně žádosti budou v nejbližších dnech zveřejněny na webu Finanční správy, který bude průběžně doplňován o nejčastější dotazy a odpovědi a další praktické informace.