Přejít k obsahu (Klávesová zkratka: Alt + 2) | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Jste subjekt zasažený tornádem? Dejte o sobě Finanční správě vědět!

19. 7. 2021

V souvislosti s rozhodnutím ministryně financí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události – tornádem na Břeclavsku a Hodonínsku, které bylo vydáno dne 29. 6. 2021 ve Finančním zpravodaji 26/2021, dochází u dotčených daňových subjektů k prominutí vyjmenovaných sankcí souvisejících s plněním daňových povinností.

Finanční správa vyvíjí veškeré úsilí, aby odložení plnění daňových povinností a s tím související prominutí sankcí bylo maximálně automatizované. Nicméně v praxi nelze vyloučit, že v některých případech nebude mít v přiměřené lhůtě k dispozici identifikace dotčených daňových subjektů (např. z důvodu pozdějšího zaslání oznámení apod.) a tedy dotčenému subjektu může být zaslána výzva ke splnění povinností nebo vyměřena sankce na skutečnosti, které jsou předmětem generálního pardonu.

Prosíme daňové subjekty, na které se vztahuje generální pardon a kterým bylo přesto zasláno některé z výše uvedených podání, aby přímo kontaktovali svého místně příslušného správce daně a tuto situaci vyřešili individuálně ve vzájemné spolupráci. Finanční správa bude samozřejmě občanům a podnikatelům ze zasažených oblastí vycházet maximálně vstříc.

Ve speciálně vytvořené části webu Finanční správa zveřejnila nejčastější dotazy a odpovědi, informace a návod, jak mají daňoví poplatníci postupovat v konkrétních případech, pokud:

  • nestihnou odevzdat přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob
  • zaplatit daň ve lhůtě k 1. 7. 2021
  • mají nárok na úlevy u kontrolního hlášení
  • mají nárok na úlevy na dani z přidané hodnoty
  • mají nárok na prominutí zálohy na silniční dani