Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace FS k některým generálním pardonům ministryně financí a potvrzování bezdlužnosti pro poplatníky

8. 2. 2021

Pro zmírnění dopadů pandemie vydala ministryně financí řadu tzv. generálních pardonů. Jedná se o její rozhodnutí ke stanovení různých úlev. Jejich celé znění je možné nalézt ve Finančním zpravodaji.

Některé generální pardony promíjejí poplatníkům úroky z prodlení, pokud určené daně zaplatí sice pozdě, ale do dne stanoveného generálním pardonem.

Je třeba si uvědomit podstatu věci: generální pardony promíjejí úrok z prodlení za opožděnou platbu daně, nemění tedy den splatnosti daně.

Pro většinu poplatníků asi nevznikne při platně podle generálního pardonu žádný problém.

Mohlo by ale dojít k určitým nedorozuměním mezi poplatníky a finanční správou při vyřizování žádostí o vydání tzv. potvrzení o bezdlužnosti. Pokud by poplatník žádal o potvrzení o bezdlužnosti právě v období, kdy je z pohledu zákona v prodlení s úhradou daně, protože chce využít úlevy z generálního pardonu a zaplatit daň později, tak fakticky mu takové potvrzení nebude možno vydat, protože nedoplatek na dani existuje. Poplatníci však potřebují potvrzení o bezdlužnosti např. pro získání podpory nebo dotace.

Proto chce finanční správa podat několik informací a pro tyto situace doporučuje následující postup:

  1. Poplatník může požádat správce daně o potvrzení o bezdlužnosti
  2. Současně poplatník může požádat o potvrzení stavu osobního daňového účtu
    • o toto potvrzení totiž obsahuje soupis konkrétních nedoplatků, takže lze identifikovat, že jde o nedoplatky dotčené generálním pardonem a tím pádem je možno je zaplatit opožděně
  3. Je výhodné, že u žádostí o obě uvedená potvrzení, byl generálním pardonem prominut správní poplatek, pokud je žádáno v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021.

Poplatníci mohou následně třetí straně prokázat svoji bezdlužnost současným předkládáním obou typů potvrzení od finanční správy, protože z potvrzení je patrné:

  • že poplatník má u správce daně evidovány nedoplatky,
  • dále o jaké nedoplatky se přesně jedná
    • o takže se dá zjistit, že jde o nedoplatky, na něž dopadají generální pardony ministryně financí a na jejich úhradu je ještě čas.

Další možností je požádat finanční úřad o posečkání daně. V případě vyhovění žádosti bude posečkaný nedoplatek finančním úřadem vykazován jako „nevymahatelný“. Ani žádost o posečkání nepodléhá v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021 správnímu poplatku.