Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Omylem zaslané peníze finančnímu úřadu

11. 6. 2020

Případ podnikatele, který omylem zaslal peníze finančnímu úřadu s chybným variabilním číslem, je vyřešený. Finanční úřad platbu vrátil.

V obecné rovině zákon a následně Finanční správa nezkoumá, kdo daň zaplatil, zda poplatník sám anebo zda ji za něj uhradil někdo jiný; ne každý má vlastní účet a může tedy posílat platby z účtu rodinných příslušníků či přátel, což samozřejmě není zakázáno. Proto platbu Finanční správa vždy přijme a zaeviduje.

Finanční správa respektuje výklad Nejvyššího správní soudu (NSS) v případě plateb zaslaných omylem u osob, které nejsou profesionály v bankovním styku (tedy nejsou poskytovateli platebních či poštovních služeb). V souladu s judikaturou NSS není na místě trvat na uplatňování zákonem (daňovým řádem) předvídaných kontrol, že platba vytvořila přeplatek před vrácením omylem zaslané platby.

Správce daně tak bude napříště při vrácení omylem zaslané platby posuzovat pouze zřejmý omyl při úhradě a zároveň posoudí, zda nemá osoba, která částku omylem uhradila, vlastní daňový nedoplatek. Pokud tedy dotyčná osoba prokáže zřejmý omyl při úhradě a současně nebude mít vlastní daňový nedoplatek, bude jí platba zaslaná zřejmým omylem na její žádost vrácena. Správce daně v tomto případě nebude zkoumat včasnost podané žádosti a ani stav na osobním daňovém účtu jiného daňového subjektu, na jehož daňový účet byla platba provedená zřejmým omylem zaevidována.

Jednotlivé žádosti o vrácení platby provedené zřejmým omylem je ovšem vždy nutné řešit individuálně ve vazbě na konkrétní situaci. Pokud by nebylo možné žádosti o vrácení omylem zaslané platby vyhovět, nadále platí, že správce daně vydá žadateli Potvrzení o došlé platbě a o totožnosti daňového subjektu, na jehož úhradu nedoplatku byla v důsledku způsobené chyby zaevidována.