Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace k daňovým dopadům vystoupení Velké Británie z EU (BREXIT)

31. 1. 2020

O půlnoci ze dne 31. 1. na 1. 2. 2020 vystupuje Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Velká Británie“) z Evropské Unie. Vystoupení Velké Británie je podpořeno „Dohodou o vystoupení“. Tato dohoda zajišťuje, že do 31. 12. 2020 bude trvat tzv. přechodné období, během kterého Velká Británie dočasně zůstává v jednotném trhu a bude vyjednávat dohodu o budoucím dlouhotrvajícím uspořádání vztahů s EU a jejími členskými zeměmi. Do 31. 12. 2020 budou tedy obchodní i další vztahy fungovat podle stávajících postupů.

Z pohledu uplatňování daně z přidané hodnoty („DPH“) nedochází po dobu přechodného období k žádným změnám. Na příklad pro případy

  • vrácení daně podle § 82 zákona o DPH,
  • intrakomunitárního dodání/pořízení zboží,
  • režimu jednoho správního místa (MOSS),
  • ostatních zvláštních režimů ve vztahu k EU (např. §8 zasílání zboží, §90 zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím apod.)

platí pro Velkou Británii i nadále stejná pravidla jako pro ostatní státy Evropské unie.

Tentýž závěr o zachování stávajících postupů pro dobu přechodného období platí pro postup při zdaňování daní z příjmů.

O postupu po 1. 1. 2021 budeme informovat následně.