Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace GFŘ o změně v osobě plátce daně v souvislosti s přeshraničním agenturním zaměstnáváním na území EU a EHP

31. 12. 2014

Od 1. 1. 2015 nabývá účinnosti zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) a který v ustanoveních § 6 odst. 2, § 38c odst. 2 a § 38h odst. 10 ZDP nově upravuje osobu plátce daně v situaci mezinárodního pronájmu pracovní síly na území EU a EHP.

Podstatou nové právní úpravy je, že dochází ke změně osoby plátce daně z uživatele práce pronajatých pracovníků, na osobu pronajímatele – organizační složku zahraniční agentury práce. Od 1. 1. 2015 je nově v postavení plátce daně ve vztahu k pronajatým zaměstnancům zahraniční agentura práce, a to pouze v případech, pokud:

  • se jedná o agenturu práce, která má sídlo nebo bydliště v jiném členském státě Evropské unie (EU) nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor (EHP) a současně
  • má na území České republiky organizační složku, jejímž předmětem činnosti je zprostředkování zaměstnání na základě povolení podle zákona upravujícího zaměstnanost.

Povinnosti plátce daně vyplývající ze zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád a ZDP (tj. zejména registrační povinnosti plátce daně, povinnost srážet a odvádět zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti za pronajímané zaměstnance v souladu s ustanoveními § 38h ZDP) v těchto případech již neponese uživatel práce pronajatých zaměstnanců, ale bude je plnit výše zmíněná organizační složka (stálá provozovna) zahraniční agentury práce, která je rovněž formálně právním zaměstnavatelem pronajímaných zaměstnanců.

Ze strany uživatelů práce pronajatých zaměstnanců, kteří využívají služeb výše uvedených agentur práce, je třeba zajistit, aby nesráželi a neodváděli zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti za zaměstnance pronajaté od těchto agentur práce.