Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Elektronické podání a DIS, změna daňového řádu

16. 6. 2014

Dnem 1. ledna 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů.

O významných změnách, ke kterým došlo právě v oblasti elektronických služeb poskytovaných Finanční správou ČR, jedná se o § 69, § 69a, § 69b a § 71 daňového řádu, jsme informovali v předchozích aktualitách.

Aktuálně jsou již na Daňovém portále www.daneelektronicky.cz všechny změny zapracovány a k dispozici.

  • V souladu s § 69a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zřídil správce daně z moci úřední daňovou informační schránku (dále jen „DIS“) k datu 1. 4. 2014, těm daňovým subjektům, kterým byla zpřístupněna datová schránka a dosud jim DIS nebyla zřízena.
  • Nahlížení do DIS lze, dle § 69b daňového řádu, na základě přihlášení prostřednictvím datové zprávy ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Uvedenou datovou zprávu lze podepsat pouze uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
  • Podání učiněné datovou zprávou, dle § 71 daňového řádu, lze nově také odeslat s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
  • Ke vstupu do autentizovaných aplikací Daňového portálu a Daňová informační schránka lze nově použít možnost přihlášení také pomocí ověřené identity podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.